• slide 9
 • slide 10
Drukuj

ZPDE gościł delegację przedstawicieli Lvivoblenergo

W dniach 23 i 24 kwietnia 2018 roku Związek Pracodawców Dystrybucji Energii gościł delegację przedstawicieli Lvivoblenergo.
Celem spotkania było przedstawienie rozwiązań stosowanych w energetyce państw Unii Europejskiej.
Spotkanie, które odbyło się w Warszawie było kontynuacją wymiany informacji organizacyjno – technicznych, oraz podtrzymaniem kontaktów z kadrą zarządczą Lvivoblenergo.

Drukuj

Z posiedzenia Zarządu w dniu 29.09.2017 r.

 1. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 29.09.2017  uchwałą Z/5/2017 Zarząd Związku Pracodawców Dystrybucji Energii, działając zgodnie z § 7, punkt 1 Statutu Związku przyjął w poczet członków ZPDE

  ELMEN Sp. z o.o.
  ul. Św. Barbary 8
  97-427 Rogowiec
  Tel: 044 735 49 20
  Fax: 044 735 49 22
 2. W związku z formalnym połączeniem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Zarząd Związku Pracodawców Dystrybucji Energii uchwała Z/6/2017 postanowił wykreślić z księgi członków wymienione Oddziały PGE Dystrybucja, a pozostawić członka

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
  ul. Tuwima 58
  90-021 Łódź

Z poważaniem Prezes Zarządu ZPDE

 

Drukuj

Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia członków

Zarząd Związku Pracodawców Dystrybucji Energii zwołuje w dniu 01.06.2017 roku, o godzinie 10:00 w sali 107 w siedzibie Oddziału Lublin przy ulicy Garbarskiej 21 Zwyczajne Zgromadzenie Członków, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia,
 3. Wybór przewodniczącego obrad,
 4. Przyjęcie porządku Zgromadzenia,
 5. Wybór Komisji Uchwał/Komisji Skrutacyjnej, oraz protokolanta,
 6. Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności w 2016 roku, uchwała 1/2017,
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prowadzonego nadzoru nad działalnością Zarządu w 2016 r, głosowanie nad uchwałą nr 2/2017,
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z 2016 r, głosowanie nad uchwałą 3/2017
 9. Sprawy różne.

Zgodnie z § 13, punkt 9 Statutu Związku Pracodawców Dystrybucji Energii w zawiadomieniu należy podać liczbę głosów jakimi dysponować będzie Członek Związku na Zgromadzeniu.

Każdy Członek Związku na Zgromadzeniu Członków dysponuje ilością głosów obliczoną w ten sposób, że na każdy rozpoczęty tysiąc jego pracowników przysługuje mu jeden głos według stanu zatrudnienia na 31.12.2016 rok.

W związku z powyższym głosy dla poszczególnych Członków Związku Pracodawców Dystrybucji Energii (wg. podanych przez Członków danych) rozłożyły się następująco:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 2 głosy
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin – 2 głosy
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto – 2 głosy
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren – 2 głosy
PGE Dystrybucja S.A. Odział Rzeszów – 2 głosy
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna – 2 głosy
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa – 2 głosy
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość – 2 głosy

Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. z o. o. – 1 głos
Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowe "ETRA" Sp. z o. o. – 1 głos

Z poważaniem
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Dystrybucji Energii

Drukuj

Protokół Komisji Rewizyjnej Związku Pracodawców Dystrybucji Energii z oceny Sprawozdania Finansowego za 2014 rok, oraz działalności merytorycznej ZPDE w 2014 roku

Komisja Rewizyjna w składzie:

Witold Filipiński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jarosław Dzięgielewski - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Wojciech Kurek - członek Komisji Rewizyjnej

Na mocy § 16 Statutu Związku Pracodawców Dystrybucji Energii dokonała kontroli działalności merytorycznej i finansowej Związku za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Kontroli dokonano w oparciu o analizę sprawozdania Zarządu z działalności Związku i analizę sprawozdania finansowego za dany okres.

Kontakt

Związek Pracodawców Dystrybucji Energii

ul. Garbarska 21A
20 - 340 Lublin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.