• slide 9
  • slide 10
Drukuj

Protokół Komisji Rewizyjnej Związku Pracodawców Dystrybucji Energii z oceny Sprawozdania Finansowego za 2014 rok, oraz działalności merytorycznej ZPDE w 2014 roku

Komisja Rewizyjna w składzie:

Witold Filipiński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jarosław Dzięgielewski - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Wojciech Kurek - członek Komisji Rewizyjnej

Na mocy § 16 Statutu Związku Pracodawców Dystrybucji Energii dokonała kontroli działalności merytorycznej i finansowej Związku za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Kontroli dokonano w oparciu o analizę sprawozdania Zarządu z działalności Związku i analizę sprawozdania finansowego za dany okres.

Drukuj

Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Pracodawców Dystrybucji Energii w 2013 roku

Działalność merytoryczna
Zarząd Związku Pracodawców Dystrybucji Energii w 2013 roku pracował w składzie:
Pan Tomasz Flis – Prezes Zarządu
Pan Stanisław Łęski – Wiceprezes

W 2013 roku Zarząd odbył cztery posiedzenia w terminach: 07.02.2013, 28.03.2013, 27.06.2013 i 26.09.2013 poświęcone organizacji pracy Związku Pracodawców Dystrybucji Energii.

Drukuj

II zwyczajne zgromadzenie członków związku pracodawców dystrybucji energii

Zarząd Związku Pracodawców Dystrybucji Energii zwołuje w dniu 06.05.2014 r o godz. 13:00, II Zwyczajne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Hotel SPA Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś 22, 14 – 100 Ostróda i proponuje następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia,
  2. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia,
  3. Wybór przewodniczącego obrad,
  4. Przyjęcie porządku Zgromadzenia,
  5. Wybór protokolanta,
  6. Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności w 2013 roku, głosowanie nad uchwałą nr 3/2014,
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prowadzonego nadzoru nad działalnością Zarządu w 2013 r, głosowanie nad uchwałą nr 4/2014,
  8. Sprawy różne.

Kontakt

Związek Pracodawców Dystrybucji Energii

ul. Garbarska 21A
20 - 340 Lublin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.